Post: Cần mua adsense Việt đã paid kèm domain.
User: Duoiuoixoclo
Infraction: Gửi bài spam
Points: 2

Administrative Note:
Message to User:
Original Post:
Như title, mình có nhu cầu mua ga paid kèm domain.
Bạn nào có inbox mình thông tin và liên hệ với ạ.