Em cần làm lại 1 website bán hàng vì những web cũ của em trước đây seo k lên, anh chị nào quan tâm báo giá dùm em cũng như làm web chuẩn seo em nhé,em cần người có tâm làm web anh chị à. Web cũ em trước đây anh chị nào kiểm tra được lỗi cũng như khác phục được lỗi em xin hậu tạ nhé. giúp e cái nào mọi người. web về van nước: vannuocavp(.)vn