Mình cần thuê server mà đường truyền đi Sing đảm bảo đáp ứng 200Mbps, có chỗ nào cho thuê không nhỉ?