Web của em hiện tại khi người dùng di chuột vào thanh menu, lỡ bất cẩn di chuột ra ngoài thanh menu thì menu biến mất đột ngột. Em muốn khi di chuột vào thanh menu, khi rút chuột ra thì sau 1 giây menu mới biến mất, như vậy người dùng di chuyển qua lại giữa các danh mục con thì menu không biến mất đột ngột (như remoingay (.) com). Vậy phải code thế nào ạ? Em cám ơn.