TMA SOLUTIONS – KHAI JOB ĐẦU NĂM

Bạn đã sẵn sàng gửi CV đến TMA Solutions chưa nào, nhiều vị trí với mức offer hấp dẫn không thể bỏ qua:
• Fresher: https://goo.gl/ppQS6v
• Intern: https://goo.gl/eksdtN
• Marketing Executive: https://goo.gl/VKgYpp
• QC Engineer: https://goo.gl/rkgrtn
• Telecom Developer: https://goo.gl/SLhsV7
• Python Developer - Flask: https://goo.gl/C5FWHN
• Python Developer – Django: https://goo.gl/aAT4Jp
• Java Developer – All Level: https://goo.gl/Fs6nbn
• Java Developer – Experienced: https://goo.gl/mYEbGS

Click ỨNG TUYỂN tại link JD hoặc gửi CV về recruit@tma.com.vn
#TMA #TMASolutions #TMARecruit