Trong Excel, chúng ta có thể dễ dàng chèn ghi chú (comment) bằng text vào ô 1 cách dễ dàng. Nhưng nếu chúng ta muốn chèn hình ảnh vào comment thì thế nào? Cách này phức tạp hơn cách chèn comment bằng text và ít ai biết đến. Nếu các bạn quan tâm thì hãy xem video hướng dẫn nhé: