Mình có 2 con cisco switch C2960 mình muốn cấu hình như này
1. Mỗi switch kết nối với 1 nhà cung cấp internet riêng
2. Mỗi switch tự cấp DHCP riêng
Mình phải cấu hình như nào để 2 mạng từ 2 con switch này nhìn thấy nhau được? có cần cùng giải IP không? có bác nào biết không chỉ dùm mình với.