Vãi cả dịch bài 🤣🤣
- Cảnh Báo!! Dạo này mấy trang tin tức cứ ra như nấm sau mưa, kèm theo là dịch theo Google Translate:
+ Double Spend: Dịch là chi tiêu gấp đôi 😆