MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

Nếu bảo trì được xem như là một khoa học và công nghệ chăm sóc sức khỏe máy móc thì bảo trì năng suất toàn diện (TPM) là một chương trình bảo trì liên quan đến một khái niệm mới về bảo trì nhà máy và thiết bị.

Mục tiêu của TPM rất toàn diện: giảm số lần ngừng máy và thời gian ngừng đến không, cải thiện tinh thần làm việc của nhân viên, giảm các chi phí sản xuất, tăng năng suất, nâng cao chất lượng, cải thiện an toàn và điều kiện làm việc, thỏa mãn khách hàng tốt hơn để nâng cao lợi nhuận.

Khóa học cung cấp các kiến thức cơ bản về TPM nhằm giúp các học viên tham gia thực hiện thành công một chương trình áp dụng TPM trong doanh nghiệp.

THÔNG TIN KHÓA HỌC:

- Ngày khai giảng: Khóa học được khai giảng hàng tháng tại Năng Suất Xanh.
- Thời lượng: 04 ngày (Sáng: 08g30 – 11g30, chiều: 13g00 – 16g00)
- Địa điểm học: 91 Nguyễn Trọng Lội, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM
- Học phí: liên hệ.

GIẢNG VIÊN: PGS. TS. PHẠM NGỌC TUẤN – Giảng viên cao cấp – Khoa Cơ khí – Trường Đại học Bách khoa TP HCM; Phó Chủ tịch Hội Cơ khí TP. HCM.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

- Lịch sử TPM.
- Các mục tiêu của TPM.
- Hiệu quả sử dụng thiết bị toàn bộ (OEE).
- Các bước áp dụng TPM trong doanh nghiệp.
- Tổ chức thực hiện TPM.
- 12 cột trụ của TPM.
- 5S.
- Bảo trì tự quản (AM – Autonomous Maintenance).
- Kaizen.
- 16 loại thiệt hại do bảo trì.
- Bảo trì phòng ngừa.
- Bảo trì để đảm bảo chất lượng.
- Đào tạo.
- TPM văn phòng.
- An toàn, sức khỏe và môi trường.
- Lập kế hoạch và kiểm soát bảo trì
- Quản lý phụ tùng và tồn kho
- 22 kỹ thuật bảo trì cho TPM
- Các bài tập ứng dụng
- Dự án triển khai áp dụng các cải tiến trong công tác bảo trì

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Khóa học dành cho giám đốc nhà máy và giám đốc bảo trì, các nhân viên làm việc trong các bộ phận bảo trì, sản xuất, quản lý kho, quản lý chất lượng và những người quan tâm.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với thực hành các bài tập, dự án, áp dụng những tri thức đã học vào thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp.
- Học viên làm và báo cáo cuối khóa về các dự án nêu trên.

TÀI LIỆU: tài liệu giảng dạy được biên soạn chuyên sâu về Bảo trì năng suất toàn diện, được phát cho mỗi học viên một bộ.

Lưu ý: Khóa học có thể được tổ chức tại doanh nghiệp theo yêu cầu.

LIÊN HỆ:

Ms. Mai Trang – Phòng Đào tạo
HP: 0976.022.804
Công ty CP Năng Suất Xanh
ĐC: 91 Nguyễn Trọng Lội, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM
Tel: (028) 39.484.494 – Fax: (028) 38.112.750
Skype: maitrang0409
Zalo: 0976022804