Đây là loạt bài hướng dẫn sử dụng Microsoft Power Point 2016 từ A đến Z hoàn toàn bằng tiếng Việt nha mọi người

https://www.youtube.com/watch?v=DC6G...iO0DfvtrI0EySF
Hy vọng nó sẽ giúp ích cho tất cả mọi người. Thân!