Đây là loạt bài hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel 2016 từ A đến Z hoàn toàn bằng tiếng Việt nha mọi người
https://www.youtube.com/watch?v=3Su3...RvI5ZcKEwhNdux
Hy vọng nó sẽ giúp ích cho tất cả mọi người. Thân!