Quản lý tiến độ tổng thể trong vận hành chuỗi cung ứng là công việc quan trọng và cần thiết mà mỗi nhà quản lý cần phải nắm để đảm bảo được các mục tiêu đề ra. Theo đó, quản lý tiến độ tổng thể được tiến hành theo các bước:

Bước 1: Kế hoạch sản xuất
Bước 2: Tiến độ tổng thể giả lập (nhu cầu khách hàng trên thị trường như thế nào?)
Bước 3: Thẩm tra khả năng (nguồn lực hiện tại có tốt không?)
Bước 3: Phát hành tiến độ tổng thể (tiến độ này ra sao? Có ổn không?)
Bước 4: Quản lý thay đổi (rà soát tiến trình thấy có hiệu quả hay không?)
Bước 5: Lập kế hoạch nguyên liệu
>> Xem thêm: Kế hoạch kinh doanh và chiến lược trong quản lý chuỗi cung ứng
Các yếu tố dẫn đến sự thay đổi tiến độ tổng thể của chuỗi cung ứng
Trong quá trình vận hành, quản lý tiến độ tổng thể của chuỗi cung ứng, chúng ta không tránh khỏi những sự cố bất ngờ ngoài kế hoạch dự tính khiến cho tiến độ chung buộc phải thay đổi. Theo đó, các yếu tố hay gặp có thể khiến tiến độ tổng thể của chuỗi cung ứng có thể kể đến là:

1.Yếu tố bên ngoài:

Biến đổi nhu cầu
Thay đổi đơn hàng của khách hàng
Đơn hàng ngoài dự báo
Khả thi nhà cung cấp
2.Yếu tố bên trong:

Dự báo thay đổi
Vấn đề chất lượng
Thay đổi công nghệ
Tin cậy của quy trình và khả năng
3.Yếu tố về xu hướng:

Tăng tỉ lệ thay đổi tiến độ bởi nhu cầu khách hàng nhiều hơn
Nhu cầu về quy trình sản xuất linh hoạt và đối tác chuỗi cung ứng
Gia tăng sự sử dụng phần mềm tiến độ và kế hoạch nâng cao
Để hiểu hơn về chuỗi cung ứng cũng như tiến độ tổng thể trong vận hành chuỗi cung ứng, bạn có thể tìm hiểu thông qua mạng xã hội, qua quá trình làm việc thực tiễn hoặc đơn giản và nhanh chóng hơn, hãy trở thành học viên của khóa học Quản lý chuỗi cung ứng theo chuẩn SCOR® của Viện FMIT®.

Viện đào tạo Fmit