Mình chạy ghost Win 7 xong đến bước Reset thì báo:"reboot and select proper boot device or Insert boot media..."
Đã tìm mọi cách như chỉnh lại Bios , Nạp lại Mbr, Format phán vùng ghost lại... Vẫn ko được. Pro giúp minh!