uhm đúng rồi. mình cũng thuê hosting bên đó thấy ucngx chán