e có tải bản ghost của lehai win 7 64b
khi ghost thì không có vấn đề gì nhưng lúc bios hoặc boot bằng usb thì ko nhận bàn phím chuột. khi vào win thì lại bình thường
e đã ghot bản khác nhưng lỗi đó vẫn còn
e làm đủ cách trên google chỉ . reset bios . mở usb trong bios đủ kiểu
vẫn như vậy
e lấy bản ghost đó và main khác thì bị y như vậy
anh em giúp em xữ lý tình trạng này với