Máy của bố mình mấy hôm nay bị lỗi, ngày nào nó cũng gửi sms ra quốc tế đến số 00447786205094, mình tìm hiểu thì đây là đầu số kích hoạt dịch vụ imessage và facetime.
Gọi điện hỏi tổng đài thì tổng đài hướng dẫn là nếu không dùng imessage và facetime thì nên tắt nó đi.
Mình mở máy ra kiểm tra thì thấy 2 dịch vụ này đều đăng tắt.

Ấy vậy thế mà ngày nào nó cũng nhắn 1 sms đi. Không biết phải xử lý như thế nào.
Có cụ nào có cao kiến xin chỉ giáo.