Bạn nào giải được bài toán này, inbox cho mình nhé.

Mình đang giải quyết bài toán gợi tuyến đường có đi qua 2 điểm nào đó bất kỳ. ( Đường đi qua 2 điểm đó phải là ngắn nhất).

VD: mình muốn đi từ:
- A đến D nó sẽ gợi ý AD, ADE, ADEC, ADF
Tương tự
From D to E => DE, ADE, ADEC,BDE, BDEC, FDE
From B to E => BE, ABE, ABEC, BEC
From B to D => BD, BDF, BDFC, BDE, BDEC

Sơ đồ https://i.stack.imgur.com/sNaiL.png

Mình sử dụng thuật toán dijkstra thì nó chỉ mới tìm ra các tuyến đường bắt đầu từ điểm xuất phát thôi.
VD: từ D đến E thì nó chỉ mới gợi ý DE và DEC
Giờ muốn gợi ý thêm cả ADE, ADEC,BDE, BDEC, FDE (các tuyến đường trước điểm đi).

Thực tế: Mình muốn di chuyển từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi, mình lấy xe từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi thì ok rồi, giờ làm sao giới thiệu cả xe từ Huế đi Bình định?