Xin lỗi các Bác ở HCM, các Bác đang là thí điểm để từ đó triển khai ra các tỉnh còn lại đấy.
Nếu mà thu sai thì các bác sẽ nhận được lời xin lỗi từ chính quyền.