Như tiêu đề, mình cần một bạn edit phần mềm mã nguồn mở viết bằng C++
- Chỉnh sửa hiệu ứng và thêm cái check box tùy chọn hiệu ứng.
code: https://github.com/kosua20/MIDIVisualizer
Hiệu ứng như video này:
https://www.youtube.com/watch?v=p29JUpsOSTE

Nữa trên video là hiệu ứng chạy với file midi, phần đánh đàn và anh sáng nhấp nháy là thật,
Bạn nào làm được sms cho mình: 0964 927 464
Cảm ơn các bạn đã xem bài.