1. Java miễn phí, có một loạt các trang web Java dành cho các developer

Trang web chính của Sun là javasun. Trang cộng tác được điều hành bởi Sun được gọi là javanet. Một trang vận động hoặc tin tức do Sun quản lý là javacom. Đối với các chương trình Java liên quan đến tin tức, đăng nhập vào javaworld. Bên cạnh đó Java hoàn toàn miễn phí, vì vậy nếu một lập trình viên bạn muốn học một ngôn ngữ lập trình hoặc một tổ chức đang muốn sử dụng một công nghệ mới, chi phí là một yếu tố quan trọng. Vì Java luôn miễn phí ngay từ ban đầu, bạn sẽ không cần phải trả bất cứ khoản chi phí nào để có thể tạo ra các ứng dụng Java. Chính điều này cũng giúp Java trở thành một trong những kỹ năng thông dụng trong cộng đồng lập trình viên cũng như các tổ chức lớn. Sự dồi dào và đa dạng lập trình viên Java là một lợi thế vô cùng lớn, làm cho các tổ chức dễ dàng lựa chọn Java cho chiến lược phát triển.

2. Cú pháp cơ bản của ngôn ngữ Java bao gồm 4 thành phần - đối tượng (object), lớp (class), phương thức (methods) và các biến tức thời (variables)

Đối tượng (Object): bao gồm vùng và hành vi.
Lớp (Class): nó giống như một bản in cho vùng hoặc là hành vi của đối tượng đang thể hiện.
Phương thức (Methods): mỗi lớp sẽ có nhiều phương pháp, trong đó logics được viết còn phần dữ liệu được thao tác và hành động sẽ được thực hiện.
Các biến tức thời (Variables): các đối tượng có duy nhất một biến, mỗi vùng sẽ được tạo bởi nhiều biến giá trị tức thời.


3. Ngôn ngữ lập trình Java phân biệt chữ hoa chữ thường

Tất cả các thành phần của Chương trình Java - lớp (class), các biến (variants) và các phương thức (methods) - chúng được gọi là các định danh (identifiers).

Vì Java là một ngôn ngữ phân biệt chữ hoa chữ thường, các định danh sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc sử dụng trường hợp chữ hoa hay chữ thường. Ví dụ: "hello" sẽ khác với ý nghĩa từ "Hello". Các số nhận dạng bắt đầu bằng một chữ cái (A hoặc một), ký tự tiền tệ ($) hoặc dấu gạch dưới (__). Nên nhớ rằng từ khóa không thể được sử dụng làm định danh.Java có các loại dữ liệu được xây dựng khác nhau bao gồm dây, số, số nguyên và phép toán luận
2 loại dữ liệu có trong Java là Primitive Data Types và Reference / Object Data Types. 8 kiểu dữ liệu nguyên thủy được hỗ trợ bởi Java được xác định trước bởi ngôn ngữ và được đặt tên qua từ khóa. Đó là: byte, int, float, long, short, double, char, boolean.4. Học lập trình Java nên bắt đầu từ những cái cốt lõi trước khi bắt đầu cấp độ cao hơn
Hiểu được những vấn đề cốt lõi của Java sẽ là nền tảng giúp cho bạn có thể chinh phục được ngôn ngữ này.

Những vấn đề cốt lõi ấy bao gồm:

Các khái niệm lập trình hướng đối tượng (bao gồm trừu tượng, ngăn chặn, thừa kế, đóng gói và đa hình).
Lý giải tại sao Java là một nền tảng ngôn ngữ độc lập có thể chạy trên tất cả các hệ điều hành như Mac, Windows và Unix.
Cách thức và tính chất của Java Virtual Machine, phải hiểu các Java framework.
Có kiến thức sâu về các kiểu dữ liệu và vài lớp java lang như String, System, Math etc
Tiếp theo là các servlet và JSP là các API chuẩn. JSF hoặc JavaServer Faces là một khuôn khổ web giúp đơn giản hoá giao diện người dùng cho các ứng dụng web Java.
Xây dựng ứng dụng web là việc tiếp theo cần làm. Một ngôn ngữ lập trình rất nhanh chóng lỗi thời. Đây là lý do tại sao các lập trình viên Java nên cố gắng giữ liên lạc với các xu hướng hiện tại để đạt được lợi thế cạnh những người khác.

5. Java có thể được sử dụng ở bất cứ đâu và ở mọi nơi

Giáo dục, các hệ thống nhúng (embedded systems), lập trình ứng dụng và mô phỏng là một số trong nhiều lĩnh vực mà Java cơ bản có thể được áp dụng. Các lĩnh vực ứng dụng bao gồm các ứng dụng mạng, các Applet trên WWW, phát triển ứng dụng nền tảng chéo và hơn thế nữa. Mã Java là một ngôn ngữ lập trình cũng như một máy ảo và đặc tả API. Một trong những lợi ích lớn nhất của ngôn ngữ này làm cho nó dễ sử dụng qua nhiều thiết lập là mức độ an toàn và an toàn cao.