Chào các bạn. Mình đang tìm hiểu về trình biên dịch sử dụng Flex và Bison trong đó sử dụng thư viện AST của Clang.
Bạn nào có kinh nghiệm hay tài liệu gì chia sẻ cho mình chút với được không?
Cảm ơn các bạn nhiều