Đây là một bài trong đội tuyển Tin của trường em:

Thanh và Nam đang chơi bi trong lớp thì bị cô giáo phát hiện. Đang suy nghĩ không biết nên phạt hai đứa như thế nào vì cứ đứa nọ đổ lỗi cho đứa kia, cuối cùng cô thấy Thanh có một hộp gồm n <= 10^9 viên bi. Cô đưa ra một trò chơi bốc bi :
- Ở mỗi lựot chơi, người chơi phải bốc một lượng bi nhưng không được hơn lượng bi bốc ở lượt trước quá 1 viên bi. Nói cách khác, nếu lượt trước bốc x thì lượt sau không được bốc quá x+1 viên bi.
- Thanh chơi trước, và ở lượt chơi đầu anh ta không được bốc hết cả hộp bi .
- Người thắng là người bốc viên bi cuối cùng, và sẽ không phải nhận phán quyết của cô.
Nam nghi ngờ, vì không muốn Nam thắng, thực ra Thanh đã chuẩn bị trước số lượng bi để cầm chắc phần thắng. Bạn hãy xác định xem điều đó có đúng không nhé.

INPUT : 3
OUTPUT : Nam
Giải thích : Lượt 1 Thanh bốc 1 hoặc 2 viên thì lượt sau Nam bốc chỗ còn lại và thắng.

INPUT : 4
OUTPUT : Thanh
Giải thích : Lượt 1 Thanh bốc 1 viên. Lượt 2 Nam bốc 1 hoặc 2 viên thì lượt sau Thanh bốc chỗ còn lại và thắng.