Không biết ở diễn đàn có ae nào có niềm đam mê âm thanh như mình không, chúng ta lập hội trao đổi kiến thức đi. Mình rất thích chơi âm thanh, thể loại karaoke là mình rất thích, và muốn trao đổi kinh nghiệm với tất cả anh em. Vì căn bản kinh nghiệm của mình cũng ít có giới hạn và nhiều cái còn chưa biết đến