Từ phiên bản 4.9.8, WordPress chính thức giới thiệu bộ soạn thảo mới có tên là Gutenberg. Hiện tại bộ soạn thảo nay chưa chính thức thay thế TinyMCE mà được phát hành dưới tùy chọn là 1 plugin.

Hướng dẫn kích hoạt bộ soạn thảo Gutenberg

Các tính năng của bộ soạn thảo Gutenberg

1. Giao diện viết bài thay đổi (Phẳng hơn, đơn giản và nhẹ nhàng hơn)2. Định nghĩa các mỗi khu vực (thẻ HTML) là 1 block3. Thay thế và chỉnh sửa blockNguồn: https://vinasupport.com/gioi-thieu-g...cua-wordpress/