Mình vừa mới về quê xin việc làm, nếu còn có cơ hội mình sẽ vào để phỏng vấn