Mình có 2 server (server A lấy dữ liệu-server B chạy web)

Ở server A mình muốn update hoặc insert đồng thời dữ liệu vào A và sang server B. (Mình dùng mysql)

Rất mong các cao nhân chỉ giáo. (Mình làm cả tuần nay chưa được). Xin cảm ơn!