Như tiêu đề, nhờ anh chị trong forum giúp em thuật toán xác định số ngày trong một tháng của tháng ÂM LỊCH dựa trên đầu vào là tháng và năm được không ạ. Em cảm ơn