Post: Anh em nghĩ sao luật an ninh mạng?
User: cumga
Infraction: Xúc phạm thành viên khác
Points: 5

Administrative Note:
Message to User:
Original Post:
Toàn mấy thằng đầu lợn, tụi bay làm gì mà sợ, cùng một vấn đề công chức vi phạm thì tụi bay ghi như thế nào để không bị vi phạm luật an ninh mạng, tụi bay không chống phá nhà nước mà thay vào đó tụi bay dùng ngôn từ góp ý thì chính quyền nào bắt tụi bay, mẹ mấy thằng óc lợn đầu trâu, tối ngày nhìn cái tiêu cực để lên án, tụi bay chấp nhận cái tiêu cực đó đi và thử nghĩ làm cách nào phản đối mà người ta không bắt bớ vịn vào luật an ninh mạng mà bắt tụi bay, toàn đám đầy lợn, lắc não suy nghĩ đi, tao chả phải công chức này nọ nhưng tao thấy đám tụi bay cứ tối ngày than vãn nào là thế này thế nọ, tập quen dần với cuộc sống hiện thực đi, tao cũng ghét cái luật đó nhưng tao không đi sủa ỏm tỏi như tụi bay, tao chấp nhận nó và tao làm những điều mà nó không can thiệp. Mấy thằng đầu lợn tụi bay nên nhớ, trong một gia đình thằng nào giàu tiền, có vũ lực thì thằng đó làm chủ. Nghĩ ra xa xã hội này cũng vậy, nếu tụi bay muốn thể hiện sự bất mãn thì hãy tới đập bàn tại trụ sở chính quyền mà thể hiện đi mấy thằng đầu lợn, đệch mợ, mấy ngày qua toàn thứ rác rưởi tuyên truyền mà phát bực, biểu tình được cái quần què đâu không thấy mà chỉ thấy trước mắt và về sau thất nghiệp dài dài, đất nước thì tham nhũng đầy cộng thêm kinh tế phụ thuộc đầu tư fdi và nội lực kinh tế trong nước yếu, thêm mấy thằng bất mãn chỉ biết cào phím , tụi bay cào phím tao còn khinh. Không làm được thì câm mẹ họng mà lo kiếm ăn đi. Mod ban tao chấp nhận nhưng cái thể loại hễ tí than thở bất mãn đéo làm được gì cho cuộc sống bản thân huống chi vợ con, phụng dưỡng cha mẹ