Gần đây báo chí tuyên truyền mấy vụ Jack Ma khởi nghiệp, nói thật là nghe mà chả tin nổi vì theo tôi biết ông ta được chính phủ chống lưng. Nhưng có mấy chú VN lại đi lạy nó mới ghê.