Quan trọng nhất là vốn " Tiền đẻ ra tiền là chuyện đương nhiên" Trừ khi là người khởi nghiệp quá cẩu thả không tín toán mới lỗ vốn.
Hoặc thời vận người đó đen quá thôi.
Đừng nghĩ khởi nghiệp sâu xa quá mà bắt tay vào làm mọi thứ sẽ phát sinh mình nổ lực vừa có kinh nghiệm vừa có kiến thức vừa có mối quan hệ nữa.

Mình ghét nhất những người cho mình là tri thức rồi làm quá vấn đề lên trong khi khởi nghiệp khá đơn giản.