Các tập tin PSD rất dễ điều chỉnh. Chỉ cần đặt hình ảnh của bạn sử dụng với các đối tượng thông minh và tùy chỉnh với văn bản bạn muốn.

280 Banner mẫu của Facebook.
Thiết kế chuyên nghiệp và sáng tạo.
Dễ dàng thích ứng và tùy chỉnh (văn bản có thể chỉnh sửa).
Tệp PSD được sắp xếp tốt và được sắp xếp tốt.
Vector hình dạng (đầy đủ khả năng mở rộng).
Các đối tượng thông minh.
Sử dụng đa năng.
Sử dụng phông chữ miễn phí.
Phông chữ

LInk hình : https://tinhte.vn/threads/bo-280-mau...agram.2793292/
Link Download: http://www.tinhoc.top/2018/05/bo-280...ner-quang.html