Dưới đây là danh sách các khóa học hiện đang được miễn phí trên Udemy.

***LINK KHÓA HỌC TẠI ĐÂY NHÉ http://www.tinhoc.top/2018/05/danh-s...demy-2018.html


DANH SÁCH:

Khoá Học Miễn Phí Về Cách Học Tiếng Anh Online Hiệu Quả Từ Udemy 2018
Khoá Học Miễn Phí Về Viết Luận Tiếng Anh Học Thuật Từ Udemy 2018
Khoá Học Miễn Phí Về Guitar Fingerstyle Dành Cho Người Mới Bắt Đầu Từ Udemy 2018
Khoá Học Miễn Phí Về Kỹ Năng Giao Tiếp Từ Udemy 2018
Khoá Học Miễn Phí Về Yoga Từ Udemy 2018
Khoá Học Miễn Phí Về Thư Pháp Cơ Bản Từ Udemy 2018
Khoá Học Miễn Phí Về SEO Cơ Bản Từ Udemy 2018
Khoá Học Miễn Phí Về Quản Lý Thời Gian Từ Udemy 2018
Khoá Học Miễn Phí Tìm Hiểu Về Quyền Con Người (Human Rights) Từ Udemy 2018
Khoá Học Miễn Phí Về Cách Tạo Chiến Dịch Marketing Từ Udemy 2018
Khoá Học Miễn Phí Về DJ Từ Udemy 2018
Khoá Học Miễn Phí Về Kỹ Năng Bơi Tự Do Cơ Bản Từ Udemy 2018
Khoá Học Miễn Phí Về Đàm Phán Lương Từ Udemy 2018
Khoá Học Miễn Phí Về AdWords Cơ Bản Từ Udemy 2018
Khoá Học Miễn Phí Về Thiết Kế Trải Nghiệm Người Dùng (UX) Cơ Bản Từ Udemy 2018
Khoá Học Miễn Phí Về Kỹ Năng Nấu Ăn Cơ Bản Từ Udemy 2018
Khoá Học Miễn Phí Về Lý Thuyết Âm Nhạc Cơ Bản Từ Udemy 2018
Khoá Học Miễn Phí Về Kỹ Năng Làm Bánh Cơ Bản Từ Udemy 2018
Khoá Học Miễn Phí Về Tâm Lý Học Xã Hội Cơ Bản Từ Udemy 2018