Các bạn có 2 tài khoản facebook, skype, facebook messenger, 2 số điện thoại để sử dụng zalo, viber, v.v. trong khi chỉ có 1 app để đăng nhập cho 1 tài khoản. Nếu muốn đăng nhập và sử dụng cùng 1 lúc 2 tài khoản buộc phải sử dụng app bên thứ 3.
May mắn là android trở lên có hỗ trợ Dual messenger để đăng nhập 2 tài khoản cho cùng 1 app.
để bật Dual Messenger các bạn có thể vào Settings > Advance settings để bật hoặc nhấp đè lên biểu tượng cần bật rồi chọn Cài đặt ứng dựng thứ 2.
Sau khi cài đặt xong, màn hình app sẽ xuất hiện biểu tượng app thứ 2 có hình huy hiệu. Nhấp vào biểu tượng này để đăng nhập và sử dụng cho tài khoản thứ 2 độc lập với tài khoản thứ nhất.

Xem video sau sẽ nắm rõ hơn cách thiết lập.