Quote Được gửi bởi viettelco6868 View Post
Mình dùng bên Nhật thấy hơi chậm. Hay do web trước bị dots.
Bạn có thể sử dụng location Singapore!