Thực tình muốn anh em trong diễn đàn lập nhóm số 5 để chiến online mà thấy các bác oải quá, em show ra làm động lực phát, bác nào nghiêm túc, muốn kiếm tiền về đội em, em sẽ cùng đồng hành với mọi người nhéTiền tươi thóc thật nhé, lĩnh theo từng tuần mới ngon