Cách tạo dấu ngoặc nhọn trong hệ phương trình trong html ?
Ai biết giúp mình nhé.