Mình cần viết một Tool giả lập một sàn giao dịch coin, chứng khoán (quy mô nhỏ thôi) với các tính năng:
- Hiển thị dữ liệu realtime
- Ra lệnh bán - mua -cancel lệnh (qua API)
- Không cần biểu đồ

Các bạn thâm niên chỉ giáo cho cần học những ngôn ngữ gì và các vấn đề quan trọng gì cân giải quyết.
Cảm ơn rất nhiều!