Xin chào mọi người.

Mình có câu hỏi muốn hỏi về cài đặt SSL miễn phí Let's Encrypt trên Shared Hosting

Mình sử dụng hosting tại hostinger.vn, cụ thể trước đó mình đã từng cài đặt SSL một lân trên hosting, sau đó mình xóa hosting và cài lại thì nó báo lỗi như thế này, mong mọi người giúp đỡ.

selfVerify failed, please check http://yourdomain.com/.well-known/acme-challenge /FV3p3pRdIrDpSeV7xNMihWVgAdumuX1XtDZqkI26OtQ.
Kelunik\Acme\AcmeException: Issuance failed, not all challenges could be solved. in /home/u893156486/acme-client/src/Commands/Issue.php:106


Xin cám ơn