Các bạn ơi chỉ giúp mình dùm trường hợp này, mình mở File *.Pdf bằng chương trình Adobe Reader nó hiển thị lên cửa sổ Print mình bấm OK thì Print ra tài liệu, còn mình bấm Cancel thì đóng cửa sổ luôn mình không xem được nội dung, các bạn giúp mình nhé.
Xin cảm ơn