Chào mọi người, hiện tại mình đang định apply job ở Phillipines, làm ở Cebu, ngôn ngữ Java.

Cho mình hỏi là range lương IT bên đó tầm khoảng bao nhiêu USD một tháng? Mình có 4 năm kinh nghiệm.

Xin cảm ơn.