Chúng tôi đã phát hiện một vấn đề với chuỗi TC IAB trên một hoặc nhiều trang web hoặc ứng dụng của bạn. Các lỗi này có thể ảnh hưởng đến khả năng phân phát quảng cáo cho người dùng ở Châu Âu. Bạn có thể xem báo cáo chi tiết dành cho bạn trên trang Sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu.

em đang gặp lỗi này, mà ko biết khắc phục thế nào, các Bác giúp em với
Cảm ơn !