Anh em nào lên android 8 rồi thì nghiên cứu và vọc vạch nhé :P