Trong group có ai học chứng chỉ PMI, PMP chưa ạ, có thể cho xin ít kinh nghiệm ôn thi vs tài liệu không ạ
Thanks all