Quote Được gửi bởi mộc mộc View Post
có thời gian học và đầu tư đi bạn ơi , mình thấy rất cần thiết
bởi vậy nên giờ em mình nó mới học xong 12, thi tốt nghiệp và đã biết điểm rồi, đợi vô năm học đại học ổn định giờ giấc cũng cho bạn ấy qua ili test thử rồi đăng ký học dần luôn, chứ để rồi như mình mai mốt ra trường khổ sở hơn, nhưng chắc tiếng anh của ẻm thì trình độ hơn mình rồi