CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN
Du lịch, trợ cấp ăn trưa, khám sức khoẻ định kì, thưởng sáng kiến, các ngày hội gia đình, ...3h đào tạo một tháng; Hoạt động ngoài giờ; Team building; ...Sinh nhật, thăm hỏi bệnh, cưới hỏi, ma chay

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Quản lý, điều hành các hoạt động của Bộ phận Quản lý Hệ thống (BP QLHT).
- Lập các kế hoạch quản lý hệ thống toàn công ty.
- Ban hành các quy trình - biểu mẫu mới hoặc được hiệu chỉnh trên thực tế.
- Thực hiện công tác đào tạo kiến thức về QLHT cho các Phòng/ Ban / BP.
- Kiểm tra việc thực hiện công tác QLHT tại các Phòng/Ban/BP.
- Tổ chức đánh giá nội bộ định kỳ và đánh giá theo yêu cầu hệ thống quản lý tích hợp chất lượng, môi trường, an toàn & SKNN. Báo cáo kết quả đánh giá và đề xuất các biện pháp cải tiến trình Ban Tổng Giám đốc.
- Điều phối các hành động khắc phục và hành động phòng ngừa của các Phòng/Ban/BP.
- Tổ chức họp xem xét của lãnh đạo để cải tiến hệ thống.
- Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý tích hợp chất lượng, môi trường, an toàn & SKNN trong toàn bộ các Phòng/Ban/BP của Công ty.
- Đào tạo đội ngũ kế thừa về QLHT cho Công ty
- Các nhiệm vụ được giao khác từ Ban giám đốc.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
• Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản lý chất lượng, Quản trị hệ thống, Quản lý công nghiệp.
• Trên 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
• Có kiến thức và hiểu biết về các hệ thống quản lý ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
• Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt cả tiếng Việt và tiếng Anh.
• Khả năng Lãnh đạo, điều hành, quản lý, tổ chức thực hiện công việc khoa học.
• Sẵn sàng đi công tác trong và ngoài nước.