Mình có sài cái VPN nên cũng thấy không ảnh hưởng gì mấy. Công nhận vẫn sướng