Tình hình là mình startup một dự án cần phải quay phim một lúc với 6 camera. Chi phí để mua Smart phone hay máy quay phim quá cao nên muốn tìm giải pháp là mua 6 Webcam HD tầm 1 triệu rồi tìm cách gắn vào Macbook Pro. Vấn đề đặt ra là khả thi về kỹ thuật và chất lượng của video. Mình chỉ cần video xem tốt trên di động và thu âm rõ loại bỏ noise.

Ai có kinh nghiệm chỉ mình nhé, xin cảm ơn mọi người