Angular là một Framework mã nguồn mở cho phép các lập trình viên có thể xây dựng ứng dụng với quy mô nhỏ, vừa và lớn theo mô hình SPA (Single-Page-Applications). Angular 4 cho phép các lập trình viên kết hợp với các nền tảng mạnh mẽ khác như Asp.Net MVC Core, JAVA Spring, PHP và các giải pháp xây dựng ứng dụng di động như NativeScript.
Để giúp mọi người có thêm những kiến thức và thông tin mới nhất về Angular 4 và Typescript 2. NIIT-ICT Hà Nội phối hợp cùng công ty Ecosystem Software tổ chức buổi hội thảo với chủ đề:

ANGULAR 4+ NỀN TẢNG XÂY DỰNG WEB TƯƠNG LAI

Thời gian: 8h30 – 11h00
Ngày: 21/10/2017
Địa điểm: Hội trường S4, tầng 3, tòa nhà 25T2, Nguyễn Thị Thập, Hà Nội
Đăng ký ngay: http://bit.ly/hoi-thao-angular-4-so-2
Nội dung chương trình:
Giới thiệu về tổng quát về Angular 2,4+
Mối quan hệ giữa Angular 2,4+ với TypeScript
Cli trong việc tạo ứng dụng Angular 4
Kiến trúc ứng dụng Angular 4
Vai trò của Component trong việc hiển thị và thao tác với dữ liệu
Cách thức Binding dữ liệu
Sử dụng Form trong Angular 4
Điều hướng và các thức phân chia ứng dụng theo Modules

Diễn giả:

Nguyễn Mạnh Hùng – Giám đốc công ty Ecosystem Software
Đào Minh Giang - Công ty Ecosystem Software
➡️Đăng ký tham gia: http://bit.ly/hoi-thao-angular-4-so-2
Hotline hỗ trợ: 0902242996