Post: Bán GA UK đã pay, trong GA còn 103£ chưa tổng
User: langtuphidao
Infraction: Gửi bài spam
Points: 2

Administrative Note:
Message to User:
Original Post: