ồi cái này bác mua đi, rẻ mà, sau này phát triển được thì nó thuộc quyền sở hữu của bác